Tài nguyên dạy học

MÁY TÍNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Công văn hướng dẫn chuyển ngạch giáo viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PhuongLC
  Người gửi: Hà Văn Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:26' 15-09-2012
  Dung lượng: 11.8 KB
  Số lượt tải: 154
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BÁT XÁT
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 937 /PGD&ĐT
  V/v Xét chuyển ngạch
  công chức, viên chức
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Bát Xát, ngày 11 tháng 9 năm 2012
  
  

  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

  Căn cứ văn bản số 141/PNV-TCCB ngày 10/9/2012 của phòng Nội vụ huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện kế hoạch thi nâng ngạch và chuyển ngạch công chức, viên chức.
  Để thực hiện công tác chuyển ngạch công chức, viên chức đảm bảo kịp thời. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai việc xét chuyển loại công chức, viên chức như sau:
  1. Rà soát và lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị chuyển loại công chức, viên chức năm 2012 (theo mẫu đính kèm)
  - Những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức theo quy định tính đến 31 tháng 12 năm 2011 và được bố trí công tác phù hợp với yêu cầu của trình độ chuyên môn đào tạo, thì được vận dụng xét chuyển ngạch;
  - Những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức theo quy định từ ngày 01/01/2012 phải chờ hướng dẫn của các Bộ ngành để thực hiện việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp (theo quy định của luật viên chức).
  2. Hồ sơ đề nghị gồm:
  1. Tờ trình của Cơ quan, đơn vị;
  2. Đơn đề nghị chuyển ngạch công chức, viên chức (theo mẫu đính kèm);
  3. Bản đánh giá nhận xét quá trình công tác 3 năm gần nhất có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (về phẩm chất đạo đức, kết quả công tác, xếp loại 3 năm);
  4. Bản sao có công chứng bằng chuyên môn, nghiệp vụ (không nhận giấy chứng nhận);
  5. Bản sao có công chứng Quyết định nâng lương gần nhất;
  6. Bản sao có công chứng Quyết định cử đi học của UBND huyện.
  Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất ngày 17/9/2012 để phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo phòng Nội vụ trình UBND huyện xét duyệt.
  Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học triển khai thực hiện tốt việc chuyển ngạch công chức, viên chức./.
  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  - Như trên;
  - Lưu: VT, TCCB.
  (Đã ký)


  Nguyễn Anh Tuấn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  ĐƠN XIN CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC (VIÊN CHỨC)

  Kính gửi:
  - UBND huyện Bát Xát;
  - Phòng Nội vụ huyện Bát Xát;
  - ………………………………


  Tên tôi là: ………………………………………………………………….
  Sinh ngày ……. tháng …… năm ………..
  Trình độ chuyên môn đào tạo trước đây: ………………………………….
  Thời gian tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước: ngày ……. tháng …… năm ………..
  Chức danh công việc đang đảm nhận: …………………………………….
  Lương hiện hưởng: Loại: …..; Ngạch: …..; Mã số ngạch: …. ; Hệ số: …..
  Thời gian được hưởng: Ngày … tháng … năm ………
  Trình độ chuyên môn hiện nay: ……………..; Năm tốt nghiệp: …………
  Ngoài ra tôi đã tham gia học tập và hoàn thiện đầy đủ các chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch công chức (viên chức) theo quy định.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Tôi làm đơn này kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho tôi được chuyển ngạch công chức (viên chức) từ : Loại: …...; Ngạch: ..…..; Mã số ngạch: ……. ; Hệ số: ……. sang công chức (viên chức) : Loại: …...; Ngạch: ..…..; Mã số ngạch: ……. ; Hệ số: …….. theo đúng chế độ quy định./.

  …………, ngày …… tháng 9 năm 2012
  Người viết đơn  Hà Văn Phương
  DANH SÁCH CÔNG CHỨC (VIÊN CHỨC) ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH
  (Kèm theo văng văn số: ……../…… ngày …… tháng 9 năm 2012 của ………………..……)

  TT
  Họ và tên
  Đơn vị
  Năm sinh
  Ngạch cc(vc)
  hiện tại
  Thời gian giữ ngạch
  Đang ở ngạch công chức (viên chức)
  Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
  Năm tốt nghiệp
  Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành
  Trình độ tin học
  Trình độ ngoại ngữ
  Đề nghị xếp ngạch mới
  
  
  
  
  Nam
  Nữ
  
  
  Mã số ngạch
  Bậc lương
  Hệ số lương
  Phụ cấp TNVK
  Thời gian hưởng
  
  
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Thư viện Violet

  Chủ đề năm học 2011-2012: " NĂM HỌC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN "

  BÉ VUI HỌC HAT TIẾNG ANH

  TIẾNG ANH GIAO TIẾP

  TIN TỨC TỔNG HỢP

  GIẢI TRÍ CỜ VUA

  BẢNG THỬ CORE

  Sẽ không hiển thị nếu code của bạn bị lỗi, khi đó bạn hãy sửa lại code tại khung bên trái ! Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn thành công !
  BẢNG MÃ MÀU

  Thông tin tiện ích